Vi er der for vores kunder 24-timer i døgnet.

Skadetaksering

Hurtig og enkel service af skade taksering, hvor kunden er tilfreds og prisen er i top.

Hurtigt overblik

    Links

 

 • Forside
 • Om os
 • Produkter
 • Priser
 • Kontakt
  • Produkter
  • Når skaden er sket er det vigtigt at en hurtig udrykning sker for at hjælpe kunden, og begrænseskaderne ved indsatsforanstaltninger.
  • Når kunden har fået hjælp, og skaderne er begrænset startes hele skadeforløbet, hvor der udarbejdes en skaderapport.
  • Vi står for hele skadeforløbet indstil skaderne er udbedret og afsluttet. Dette indebærer den tætte kontakt til skadelidte, skadeservicefirmaer, håndværkere, leverandører og skadebehandleren.
  • Hvis Jeres afdeling i travle perioder ikke kan følge med hjælper vi gerne til med skader, som kan opgøres uden kontakt med kunden.
  • Vi udarbejder altid en skaderapport, der indeholder skadens omfang, foto dokumentation, hvis dette er muligt, og økonomi.
  • Alle løsøre og bygnings skader opgøres til en hver tid efter gældende regler i jeres forsikringsbetingelser.
  • Vi tilbyder også værdifastsættelse af løsøre i forbindelse med konkursbo.
  • Vi har stor erfaring i taksering af skader på løsøre, bygnings, og kæledyr forsikring f.eks.

   

  • Vand
  • Brand
  • Storm
  • Tyveri
  •  Ran
  •  Røveri
  •  Hærværk
  • Skimmelsvamp
  • Rørskade
  • Rådskade
  • Insekt - og svampeskader
  • Glas- og sanitetskader
  • Ansvar
  • Færdsels
  • Rejsegods
  • Anden skade
  Copyright ® 2009 Skadetaksering.dk  
  Skadetaksering.dk